192/2014


Detail objednávky

Predmet objednávky:EATON 5SC 1500i - záložný zdroj
Hodnota objednaného plnenia:456,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.10.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, spol. s r. o.
Sídlo:Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO:44310595
DIČ:2022677382

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu