1 To 12/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc.R.T., § 329/1,2 Tr. zák.