1 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.02.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.R., § 261 ods. 1,3 Tr. zák. a iné