181/2016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Doprava kancelárskeho nábytku do Bratislavy
Hodnota objednaného plnenia:290,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.11.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ADOP Ilava
Sídlo:Sihoť 1923, Ilava
IČO:47481439
DIČ:2023889384

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Ján Hurban
Funkcia: