3 To 10/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Č., pre § 219/1 Tr. zák.