4 To 9/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. Z. a spol.; § 235a/1, 2a, b, 3a Tr. zak. a ine