2 Ds 1/2007

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 14.12.2011 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Lesňák
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. M.