138/2016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Doprava - dovoz archívnych regálov zo Sučian
Hodnota objednaného plnenia:244,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.09.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:DKD EXPRES,
Sídlo:Mlynská 25, 919 43 Cífer
IČO:46777997
DIČ:2023585553

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Ján Hurban
Funkcia:správa