138/2013


Detail objednávky

Predmet objednávky:Právnicka literatúra
Hodnota objednaného plnenia:200,78 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.09.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Pravn.lit. K. Hrda
Sídlo:Jesenského 5 Bratislava
IČO:4411905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu