1 To 5/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O. M., § 148/5 Tr. zák. a iné