123/2016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Výroba regálov pre potreby registratúrneho strediska
Hodnota objednaného plnenia:1 821,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.08.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ÚVTOS pre mladistvých
Sídlo:Družstevná 1611/2016, Sučany
IČO:738361
DIČ:2020603486

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Ján Hurban
Funkcia: