118/2013


Detail objednávky

Predmet objednávky:Plus 7 dní 1 ks
sekr.
Hodnota objednaného plnenia:47,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.07.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Spoločnosť 7 Plus
Sídlo:
IČO:0
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ spr.súdu