10Sžz/9/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.07.2015 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
stengl a.s.
c/a
Protimonopolný úrad SR