NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

10Sžz/8/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Peter Behuň
c/a
1/ Finančné riaditeľstvo SR, 2/ Kriminálny úrad finančnej správy