10Sžz/6/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
PPC Power a.s.
c/a
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty