10Sžz/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.11.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Ladislav Klein
c/a
1/ Finančné riaditeľstvo SR, 2/ Kriminálny úrad finančnej správy