10Sžz/3/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.04.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Ladislav Császta
c/a
Finančné riaditeľstvo SR