10Sžz/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.11.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o.
c/a
Kriminálny úrad finančnej správy