10Sžz/15/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.06.2015 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
PhDr. Mgr. Lukáš Kocún
c/a
Finančné riaditeľstvo SR a spol.