10Sžz/14/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.09.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Mazhar Hussain Syed
c/a
Ministerstvo vnútra SR