10Sžz/13/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.07.2015 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR