10Sžz/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 03.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Slovenská banková asociácia Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR