10Sžz/10/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika v. o. s.
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR