10Sžso/8/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Ing. Richard Múdry
c/a
Ministerstvo financií SR