10Sžso/79/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Vladimír Korman
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou