10Sžso/79/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDR. Peter Paluda


Účastníci:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou