10Sžso/70/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Jozef Slovák - NAD SLOVÁK
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie