10Sžso/6/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Marián Mihók
c/a
Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou