10Sžso/57/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.11.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Milan Hurný
c/a
Ministerstvo financií SR Bratislava