10Sžso/32/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.01.2015 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Júlia Csontóová
c/a
Ministerstvo financií SR