10Sžso/29/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Jaroslav Žilák
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava