10Sžso/20/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.12.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava

Zmena termínu vyhlásenia, nový termín T:18/12/2013