10Sžso/19/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotoyvá, PhD.


Účastníci:
Piotr Seweryn Zieliňski – GreenAdvice
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie