10Sžso/16/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.05.2013 13:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ivan Beňa
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava