10Sžso/11/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Ing. Ivan Štefanka
c/a
Ministerstvo vnútra SR