10Sžr/95/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčkeová, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Michal Čudejko
c/a
Okresný úrad Stará Ľubovňa