10Sžr/83/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Okresný prokurátor Poprad
c/a
Okresný úrad Poprad a spol.