10Sžr/82/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Ladislav Lonc a spol.
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Žiline

Termín zrušený