10Sžr/72/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.12.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Poltár

Zmena termínu vyhlásenia, nový termín T:18/12/2013