10Sžr/72/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2012 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Jančovič a spol.
c/a
Katastrálny úrad v Trenčíne