10Sžr/67/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2014 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Budimír
c/a
Okresný úrad Košice