10Sžr/67/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 4-18 Merice II Devín
c/a
Krajský pozemkový úrad v Bratislave