10Sžr/6/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.10.2011 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
1. Ján Demčák,
2. František Barna
c/a
Krajský pozemkový úrad Prešov