10Sžr/60/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Božena Kopečná
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Bratislave