10Sžr/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.03.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
Pohotovosť, s.r.o.
c/a
Správa katastra Galanta