10Sžr/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Alžbeta Novotná
c/a
Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu