10Sžr/36/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.02.2015 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
MBB a.s.
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica