10Sžr/35/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
PaedDr. Vladimír Šlosár a spol.
c/a
Obvodný lesný úrad v Košiciach (predtým Krajský lesný úrad v Košiciach)