10Sžr/25/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.02.2012 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Július Goga, SKP úpadcu PD v Pohraniciach v konkurze
c/a
Katastrálny úrad v Nitre