10Sžr/24/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 2-35 Dunaj
c/a
Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov